Real Finans och Försäkring erbjuder finansiell helhetsrådgivning.

Grundpelaren är kapitalförvaltning men vi erbjuder ett flertal övriga tjänster som vi anser viktiga för att din totala ekonomi ska bli optimal. Sedan starten 2010 har vi byggt en framgångsrik portfölj värd mer än en miljard kronor.

Oavsett om du är privatperson eller företagare ser vi till att vi eller vårt nätverk av expertis hjälper dig att nå dina mål.

Vi är ett ägarlett företag, utan externt ägande, vilket innebär att vi kan agera utifrån våra kunders behov utan att styras av andra aktörer. Vi anser att detta är avgörande för att du ska få den bästa möjligheten till bra rådgivning. Vi är medlemmar i Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM). Dessutom är alla rådgivare både Insuresec- och Swedsec-licensierade för din trygghets skull.

Välkommen!

 Cirkel 3

Kundkategorier

Det ekonomiska klimatet blir allt mer komplext och behovet av en finansiell rådgivare växer mer och mer. Oavsett om du vill spara till en resa, framtida boende eller till din pension kan vi hjälpa dig att nå dina mål. Dessutom hjälper vi dig att se över dina pensionsuttag för skatteoptimering, ser till att du har rätt förmånstagare på dina försäkringar och att du och din familj har de juridiska dokument som ni behöver. Helhetsrådgivningen som vi erbjuder gör oss till en unik finansiell rådgivare.
Företag måste dels planera företagets ekonomi, dels ansvara för pensionssparanden och trygghetslösningar för sina anställda. Real hjälper dig att hitta de lösningar som du och dina anställda behöver nu och i framtiden för att skydda bolaget och dess anställda.
Som företagare måste du vara expert inom många olika områden. Det ekonomiska området är både komplext och tar mycket tid som du istället behöver lägga på din verksamhet. Vi på Real hjälper dig att säkerställa en tillräcklig likvid i bolaget samtidigt som du bygger ett stabilt pensionssparande. Vår företagsmodell går ut på likviditet, optimalitet och trygghet för att skapa en god ekonomi nu och i framtiden.