Modellportföljer

Portfölj 20181001


Varje kvartal uppdaterar vi våra modellportföljer som anpassas till vår syn på rådande marknadsklimat. Våra portföljer baseras på tre olika risknivåer: låg, medel och hög. Målet är att erhålla en hög och jämn riskjusterad avkastning.

Vilken risk passar dig?
Låg risk brukar vi rekommendera om placeringshorisonten är kortare än tre år. Portföljen har för tillfället en exponering på 23% mot aktiefonder. Avkastning mellan 1 juli 2016 och 30 september 2018 är 15,48%.

Medel risk brukar vi rekommendera om placeringshorisonten är mellan tre till sex år. Portföljen har för tillfället en exponering på 45% mot aktiefonder. Avkastning mellan 1 juli 2016 och 30 september 2018 är 23,80%.

Hög risk brukar vi rekommendera om placeringshorisonten är längre än sex år. Portföljen har för tillfället en exponering på 90% mot aktiefonder. Avkastning mellan 1 juli 2016 och 30 september 2018 är 33,38%.

Disclaimer: Reals modellportföljer justeras kvartalsvis för att rekommenderas till kunder i olika ekonomiska situationer. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Alla placeringar kan både öka och minska i värde.