Modellportföljer

feb 19


allokering feb 2019

Våra modellportföljer uppdateras kvartalsvis och anpassas till vår syn på rådande marknadsklimat. Portföljerna baseras på tre olika risknivåer: låg, medel och hög. Målet är att erhålla en hög och jämn riskjusterad avkastning.

Vilken risk passar dig?
Låg risk rekommenderas oftast om placeringshorisonten är kortare än tre år. Portföljen har för tillfället en exponering på 20% mot aktiefonder. Avkastning under perioden 20160701-20190131 är 12,57%.

Medel risk rekommenderas oftast om placeringshorisonten är tre till sex år. Portföljen har för tillfället en exponering på 45% mot aktiefonder. Avkastning under perioden 20160701-20190131 är 18,97%.

Hög risk kan rekommenderas om placeringshorisonten är längre än sex år. Portföljen har för tillfället en exponering på 90% mot aktiefonder. Avkastning under perioden 20160701-20190131 är 33,99%.

Disclaimer: Reals modellportföljer justeras kvartalsvis för att rekommenderas till kunder i olika ekonomiska situationer. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Alla placeringar kan både öka och minska i värde.