Skatt

Skatt kan vara väldigt komplext och bör diskuteras med en sakkunnig. Vi tar alltid hänsyn till skattekonsekvenser i vår rådgivning; oavsett om det gäller placering av kapital eller inkomstplanering.

Kapital: Skatten på kapitalvinster inom en vanlig depå är 30%. Men om du istället placerar kapitalet inom en ISK eller kapitalförsäkring beskattas du årligen med en schablonskatt, oavsett vinst eller förlust. Beroende på hur du placerar ditt kapital och ränteläge är det viktigt att i förhand välja rätt skattemiljö. Inom ISK och kapitalförsäkring kan du inte kvitta vinster och förluster eller göra förlustavdrag.

Inkomst: Eftersom Sverige har en progressiv inkomstskatt kan det i många fall vara viktigt att planera sin inkomst om man har möjlighet. Som anställd kan löneväxling justera din inkomst samtidigt som det förbättrar din framtida pension. Som egen företagare har du flera olika alternativ för att planera din inkomst och skatt.