Vi stödjer

Vi har i år valt att stödja följande organisationer:

Tidigare år har vi stöttat följande organisationer: