Senaste nyheter

Skatten på ISK sänks

  • 22 nov 2019

Nu är det klart vilken skatt ISK kommer ha 2020.

Bind inte räntan

  • 19 feb 2019

Det skrivs mycket i media om att det vid olika tillfällen är läge att binda bolåneräntan. Jag har själv aldrig ansett att det är läge. Jag har inte heller förstått varför vi så ofta uppmanas till detta. Om vi tittar på historiska räntor har det vid väldigt få tillfällen varit gynnsamt att binda räntan och den som har stannat kvar vid rörlig ränta, d.v.s. 3 månader, har sannolikt tjänat på detta.