Mervärden

Hos Real Finans och Försäkring nöjer vi oss inte med att endast se över ditt sparande. Vi vill säkerställa att alla dina ekonomiska intressen tas hänsyn till och att vi kan bidra med ett flertal mervärden:

  • Helhetsrådgivning: Vi tar alltid hänsyn till hela din ekonomi, inkl. områden som kapital, pension, försäkring, skatt och familjejuridik.
  • Placeringsrapporten: Vår placeringsrapport är en utstuderad grund till all vår rådgivning för att du skall erbjudas en hög riskjusterad avkastning. Denna uppdateras kvartalsvis.
  • Kontinuerlig uppföljning: Vi glömmer inte våra kunder. Kontinuerlig uppföljning är viktig både för dig och för oss för att du ska få bästa förutsättningar att nå dina mål.
  • Juridiska dokument: Testamente, samboavtal och framtidsfullmakt kan vara ett av de allra viktigaste dokumenten i ditt liv. Vi säkerställer att du har de dokument som du behöver.
  • Hög rådgivarkompetens från erfarenhet och utbildning. Denna kunskap används bl.a. för att analysera marknadens olika alternativ och din ekonomiska situation.