Kapitalförvaltning

Det finns ingen lösning som passar alla när det gäller hur kapital ska förvaltas. Anledningen är att du ska ha det som passar just dig bäst baserat på finansiella mål, placeringshorisont och risktolerans.

1. Bestäm din livsfas
Det är viktigt att förstå hur din livsfas kan påverka din finansiella situation. Vi har identifierat fem faser i livet: tre ackumuleringsfaser för de som sparar till pensionen eller specifikt mål och två uttagsfaser för de som nyttjar kapitalet under pensionen eller för sitt mål.

Ackumuleringsfasen
Eftersom de flesta människor kommer tillbringa ca 20-40 år i denna fas (när de sparar till pensionen) är dessa steg extremt viktiga för att bygga en förmögenhet. Real har identifierat följande steg:

  1. Tidig ackumulation – när du börjat jobba och kan börja spara.
  2. Ökad ackumulation – när du har ca 10-20 år kvar till användning av kapitalet.
  3. Hög ackumulation – ca 10 år kvar till användning av kapitalet (ofta 55-65 års ålder).

Uttagsfasen
Denna fas är ofta kortare än din ackumuleringsfas och är uppdelad i två delar.

  1. Tidiga uttagsår – 10-20 år kvar till användandet av kapitalet.
  2. Sena uttagsår – de sista 5-10 åren av användandet av kapitalet.

2. Bestäm din risktolerans
Din risktolerans handlar om hur mycket risk du är bekväm att ta i din portfölj. Detta är en mycket viktig del av portföljhanteringen. Olika typer av investeringar har olika risk - och med det kommer olika avkastningsmöjligheter. Detta steg är till för att hitta en balans mellan den risk som du känner dig bekväm med och den avkastning som du förväntar dig. Om vi gör ett bra jobb i detta steg har vi bättre sannolikhet att behålla vår initiala strategi – oavsett hur marknaden utvecklas. Din rådgivare hos Real Finans och Försäkring kommer att ställa ett flertal frågor för att vi ska hitta rätt balans i din portfölj.

3. Bestäm din portföljmix
Utifrån din livsfas och risktolerans utgår vi från fem olika portföljer som kan vara lämpliga för att nå dina finansiella mål. Guiden nedan är en start under mötet med din rådgivare hos oss. Tillsammans kommer vi att diskutera dina mål, risktolerans och totala finansiella situation för att hjälpa dig att strukturera den portfölj som blir mest lämpad för dig.

Definition av portföljmix:
Tillväxt: Denna portfölj har en högre risk och är bäst anpassad för dig som inte kommer påverkas lika mycket av eventuella nedgångar på börsen. Detta innebär oftast att du har en längre tid kvar till användandet av kapitalet.
Balans mot tillväxt: Denna portfölj är ett läge mellan balanserad och tillväxt.
Balanserad: Denna portfölj har en balans mellan aktie- och ränte/hedge exponering. Den har en medel risk och är bäst anpassad för dig som vill ha en jämnare utveckling på ditt kapital, kanske för att du inte har lika lång placeringshorisont.
Balans mot inkomst: Denna portfölj är ett läge mellan balanserad och inkomst.
Inkomst: Denna portfölj har en låg risk och är bäst anpassad för dig som använder kapitalet eller kommer att använda det inom snar framtid och har som mål att ha en inflationstäckande avkastning.