Real Finans och Försäkring grundades 2010 och erbjuder finansiell rådgivning i hela Sverige med kontor i Stockholm.

Vi hjälper privatpersoner och företag att planera för en tryggare finansiell framtid. Vårt mål är att du ska vara så nöjd att du rekommenderar oss till dina vänner och bekanta. Detta uppnår vi genom kunskap, engagemang och relation i vår kontinuerliga rådgivning till dig.

Vi vill säkerställa att du får den ekonomiska framtid som du kan uppnå. Vi hjälper dig att utvärdera din finansiella plan samt dina nuvarande placeringar och pensioner så att vi tillsammans kan optimera just din situation.

Genom vår helhetsrådgivning säkerställer vi att inga områden glöms bort. Vi analyserar ditt kapital, pension, försäkringar, skattesituation och eventuella nödvändiga juridiska dokument som testamente, samboavtal och framtidsfullmakt m.m.

Real Finans och Försäkring har tillstånd att bedriva försäkringsförmedling och står under tillsyn av Finansinspektionen. Dessutom agerar vi som anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB (556963–4180) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och Alpcot AB står under Finansinspektionens tillsyn.

I egenskap av anknutet ombud får Real Finans och Försäkring marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhanda investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller tjänster inom ramen för Alpcot AB:s värdepapperstillstånd.

Alpcot AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som Real Finans och Försäkring, genom sin verksamhet i egenskap av anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av ovanstående investeringstjänster. Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Alpcot AB.

Varje kund har sin dedikerade rådgivare.

Relationen är nyckeln i vår rådgivning.

KONTAKTA OSS