Familjejuridik

Juridisk planering kan ofta vara mycket viktigare än avkastning för att nå dina ekonomiska mål. Tyvärr ignoreras denna del alltför ofta. Real tar alltid hänsyn till familjejuridik inom vår helhetsrådgivning och tittar bl.a. på följande delar:

Testamente: Alla bör skriva ett testamente. Har du en enkel arvssituation räcker det kanske med att de som ärver skall ärva i form av enskild egendom. Om det finns särkullebarn kan det bli mer komplicerat. Om bröstarvingar saknas bör man skriva ett testamente för att styra arvet enligt önskemål. Allt handlar om att vara så tydlig som möjligt för att säkerställa att det man lämnar efter sig går till den man vill på det sätt som man själv  har valt.

Framtidsfullmakt: Idag kan man skriva en fullmakt där man utser den man vill skall hantera ens beslut och ekonomiska handhavanden om man själv skulle bli permanent beslutsoförmögen.

Äktenskapsförord: Om man har tillgångar som ej skall ingå i bohaget vid giftemål bör man skriva ett äktenskapsförord.

Samboavtal: Ett samboavtal avtalar bort hela eller delar av sambolagen. Detta kan vara extra viktigt när sambor köper gemensamt boende.

Skuldebrev: Skuldebrev eller revers är en skriftlig utfästelse som villkorar lån mellan två parter. Detta kan vara lämpligt vid t ex bostadsköp.