Beräkna din ekonomiska framtid

Här kan du beräkna din ekonomiska framtid baserat på engångsinvestering i kombination med eventuellt månadssparande vid olika avkastningsscenarion.

Framtida värde baserat på engångsinvestering

Investerat belopp:

Antal år:

Årlig avkastning:

Totalt investerat:

000 000 kr

Total avkastning:

000 000 kr (0 %)

Slutvärde:

123456 kr

Framtida värde baserat på månadssparande

Månadsbelopp:

Antal år:

1

Årlig avkastning:

Totalt investerat:

000 000 kr

Total avkastning:

000 000 kr (0 %)

Slutvärde:

46789 kr

Totalt värde vid spartidens slut: 8 000 000 kr

Uttag av sparande

Investerat:

8 000 000 kr

Antal år:

Årlig avkastning:

Uttag per månad: 0 kr

Disclaimer:  Ett sparande innebär alltid risker. Real rekommenderar att använda olika avkastningsscenarion för att planera din framtid. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Hänsyn bör även tas till skatteeffekter på olika typer av konton vid dessa beräkningar.