Försäkring

Livet kan få oväntade vändningar och dessa kan ibland tyvärr få stora ekonomiska konsekvenser. Därför anser Real att det är viktigt att planera hur din och din familjs ekonomi eventuellt kan påverkas. Real rådger kring olika typer av försäkringar.

Sjukförsäkring: Försäkringskassan täcker en del av din inkomst om du skulle bli långvarigt sjuk- Tyvärr är ofta denna del inte tillräcklig och en sjukförsäkring är då avgörande för din ekonomi.

Sjukvårdsförsäkring: Vid sjukfall kan ofta en privat sjukvårdsförsäkring vara viktig för att erhålla snabbare vård. Detta kan bl a inkludera besök hos specialist och operationer.

Livförsäkring: Ett dödsfall kan uppenbarligen påverka en familjs ekonomi väsentligt. En livförsäkring betalar vid dödsfall ut ett förbestämt belopp till förmånstagare. Detta kan vara extra viktigt om man har barn eller vid stora inkomstskillnader mellan respektive.

Premiebefrielse: Vid långvarig sjukdom tar försäkringsbolaget över ansvaret för avsättningar till ditt sparande. Detta kan vara extra viktigt gällande din tjänstepension.

Olycksfallsförsäkring: En olycksfallsförsäkring ger ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada. Om du t ex snubblar på en sten och skadar foten är det en olycksfallsskada. En olycksfallsförsäkring är extra viktigt att ha om den skada du drabbats av blir bestående.