Nyheter

Håll dig uppdaterad om vad som pågår kring olika ämnen som är relevanta

22 november 2019

Skatten på ISK sänks

Nu är det klart vilken skatt ISK kommer ha 2020.

LÄS MER

19 februari 2019

Bind inte räntan

Det skrivs mycket i media om att det vid olika tillfällen är läge att binda bolåneräntan. Jag har själv aldrig ansett att det är läge. Jag har inte heller förstått varför vi så ofta uppmanas till detta. Om vi tittar på historiska räntor har det vid väldigt få tillfällen varit gynnsamt att binda räntan och den som har stannat kvar vid rörlig ränta, d.v.s. 3 månader, har sannolikt tjänat på detta.

LÄS MER

6 Oktober 2021

Därför älskar vi månadssparande

När vi träffar kunder som fortfarande arbetar diskuterar vi nästan alltid ett ämne – att månadsspara. Vi älskar månadssparandet av tre anledningar: 1. Du tänker inte på att det försvinner en slant från ditt konto (eftersom det sker via autogiro) så du saknar inte pengarna. 2. Efter några år är du sannolikt positivt överraskad över att värdet är vad det är eftersom du inte tänker på att du sparar. Det sker automatiskt. 3. Du kan spara till högre risk än vad du kanske annars hade gjort eftersom du inte placerar allt kapital vid ett tillfälle. På så sätt undviker du risken att gå in vid helt fel tidpunkt (tajming-risk).

LÄS MER

5 december 2018

Planera inför åsskiftet

Nu börjar det närma sig årsskifte och det är då viktigt att se över sin ekonomi. Fram till årsskiftet kan man göra vissa förändringar som påverkar positivt i framtiden men det börjar bli bråttom.

LÄS MER

25 november 2018

Ny Radio- och TV-avgift 2019

Riksdagen har beslutat att ersätta den nuvarande avgiften för Radio oh TV på 2 400 kronor per hushåll med en allmän public service-avgift från och med den 1 januari 2019. Denna nya avgift kommer betalas löpande via skattesedeln av alla som fyllt 18 vid årets ingång och har en beskattningsbar inkomst. Avgiften kommer således administreras av Skatteverket.

LÄS MER

21 november 2018

Stor skillnad på olika traditionella förvaltningar

Den genomsnittliga totalavkastningen på traditionella förvaltningar de senaste fem åren ligger på 7,6 procent.

LÄS MER

6 oktober 2021

Månadssparande – sparandet som sköter sig självt

Det bästa sparandet är det som blir av. Att spara en summa regelbundet är det bästa sättet att långsiktigt bygga ett kapital. Du investerar i en eller flera fonder löpande varje månad och behöver inte oroa dig för om det är rätt läge att köpa eller att sälja. En nedgång på börsen kan till och med vara gynnande eftersom du köper nya fondandelar till ett lägre pris.

LÄS MER

7 april 2018

Vanlig tjänstepension eller direktpension för företagare – skillnaderna är stora

Som företagare finns det många olika sätt att spara till sin pension. Den allmänna pensionen i Sverige var i snitt 11 000 kr per månad före skatt 2015. Vill man ha högre pension som pensionär är det viktigt att planera i tid. Två vanliga sparformer som företagare kan använda sig av för sin framtida pension är en vanlig tjänstepension eller direktpension.

LÄS MER

30 december 2017

Nya skatter 2018

Vi går nu in i 2018 och som alltid innebär ett nytt år nya belopp för skatter. Nedan kan du läsa mer om områden som påverkar många av oss.

LÄS MER

11 maj 2017

Framtidsfullmakt

Vem tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden förlorar din beslutsförmåga?

LÄS MER

5 april 2017

Är räntefonder framtidens förlustmaskin?

Att åstadkomma en positiv avkastning på ränteplaceringar i den lågräntemiljö som vi befinner oss i är en stor utmaning. Många traditionella räntefonder har strikta placeringsreglementen vilket betyder att de har svårt att generera positiv avkastning då räntorna stiger.

LÄS MER

23 mars 2017

Ett varningens tecken för fastighetsplaceringar

Vi ser i allt större utsträckning att olika typer av fastighetsplaceringar rekommenderas av olika rådgivningsbolag. Det är oftast i form obligationer där pengar lånas ut till en relativt hög ränta för att finansiera en verksamhet.

LÄS MER

20 april 2015

Kapital utomlands - självrättelse

Personer bosatta i Sverige skall betala skatt i Sverige, det är inga konstigheter med det. Detta gäller även för kapital som är placerat utomlands.

LÄS MER

11 mars 2015

Löneväxla och få en bättre pension

Du har möjlighet att påverka din kommande pensionssituation till det bättre genom löneväxling.

LÄS MER

2 januari 2015

Minskad avdragsrätt på privat pensionssparande

Regeringen försämrar vår pensionsmöjlighet.

LÄS MER

27 oktober 2014

Så undviker företagare 8 vanliga misstag

Real Finans och Försäkring har genom åren träffat många företagare och har sammanställt hur kapitalet i bolagen används. Vissa företagare hanterar kapitalet väl och har säkerställt att de är skyddade om de skulle bli sjuka, att de har en bra framtida lön i form av pension och att de hanterar skattesituationer på bästa sätt. Vi träffar tyvärr alltför ofta företagare som begår enkla men stora misstag inom det ekonomiska området. Dessa misstag leder ofta till onödig och stor kapitalförstöring över tid. Trots att man är en duktig entreprenör inom sitt område och driver ett bolag som går bra begår man av olika anledningar ändå dessa misstag. Ofta härrör misstagen från dåliga råd från rådgivare som borde vara kunnigare inom sitt område.

LÄS MER

28 augusti 2014

Strukturerade produkter – den perfekta lösningen – eller?

Strukturerade produkter betalar tillbaka ditt investerade kapital även om underliggande index eller annat tillgångsslag har sjunkit 20, 60 eller t.o.m. 100%. Vissa strukturerade produkter betalar en årlig kupong på ex. 12% trots att börsen har sjunkit. Andra strukturerade produkter ger dig en avkastning på två till tre gånger utvecklingen av underliggande tillgång och dessutom pengarna tillbaka så länge inte underliggande tillgång sjunkit mer än 40%. Dessa villkor är vanliga att finna hos strukturerade produkter. Varför ställer sig då vissa kritiska till dessa lösningar?

LÄS MER

2 juli 2014

Billiga fonder leder inte till bättre avkastning

Det blir allt vanligare att vi läser om hur det lönar sig att investera sitt kapital i billiga s.k. indexfonder. Privatekonomer hävdar ofta att högre kostnader endast bidrar till ett sämre resultat. Real Finans och Försäkring vågar påstå att detta påstående inte är sant.

LÄS MER

14 juni 2014

Spara till barn eller barnbarn

Ge dina barn eller barnbarn en bra ekonomisk start i livet.

LÄS MER

11 juni 2014

De tre stora ekonomiska riskerna i livet

Oftast när vi pratar om risker relaterade till ekonomi tänker vi på olika placeringars risker. Vad händer om kapitalet sjunker 20% eller så mycket som 40%? Det är dock sällan dessa risker som orsakar störst ekonomisk fara i en persons liv. Istället har vi konstaterat att de största riskerna är relaterade till vår hälsa. Allvarlig sjukdom, dödsfall vid relativt tidig ålder och dödsfall vid relativt hög ålder är istället de risker som Real Finans och Försäkring anser vara störst. Placeringars risker analyseras dagligen i form av standardavvikelser, betavärden och sharpekvoter m.m., men väldigt få analyserar vad som händer om en person blir allvarligt sjuk eller går bort tidigt eller sent. Det finns försäkringar som skyddar oss mot alla dessa risker och vi pratar mer om dessa nedan.

LÄS MER

10 juni 2014

Företagare riskerar dålig pension

Real Finans och Försäkring har i drygt två år analyserat småföretagares ekonomiska situation och resultatet är chockerande. Undersökningen som har gjorts på fler än 120 företagare visar att fler än hälften saknar tjänstepension och ännu fler saknar sjuk- och sjukvårdsförsäkring. Detta trots att företagaren själv bestämmer hur deras framtid som pensionär kan se ut.

LÄS MER

9 juni 2014

Hur stor blir min pension?

En av de risker som finns inom personlig ekonomi är att man lever längre än sitt eget sparande räcker. Detta kan låta komplext, men det är väldigt vanligt att pensionärer får en tuff ekonomisk situation. Därför är det viktigt att spara så tidigt som möjligt och kontinuerligt se över sitt sparande.

LÄS MER

6 Oktober 2021

Se upp för obligationer

Drömmen om kontinuerlig avkastning i kombination med att undvika aktiemarknadens upp- och nedgångar har skapat en drömsituation för utgivare av obligationer. Under våra år som rådgivare har vi aldrig sett så många olika obligationer eller lånelösningar hos konsumenter som idag.

LÄS MER

2021-12-17

Real Finans och Försäkring och Alpco AB inleder samarbete

Real Finans och Försäkring har ingått ett samarbete med Alpcot AB (”Alpcot”), helägt dotterbolag till Alpcot Holding AB (publ). Samarbetet innebär att Real blir ett anknutet ombud till Alpcot och att Real kommer att använda Alpcots digitala plattform för sparande och försäkringar i sin rådgivningsverksamhet gentemot sina kunder. Samarbetet beräknas leda till att ca 4 miljarder kronor flyttas till Alpcots depåtjänst inom ett år. Det finns vidare stor potential att utveckla samarbetet.

LÄS MER

2021-12-09

Real Finans och Försäkring ansluter sig till Tydliga

Tydliga har idag 400 försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och assistenter som medlemmar. Fördelade på 60 orter och 130 lokalkontor företräder dem över 300 000 kunder och levererar hela 4 miljarder kr tillsammans i premier till spar- och försäkringsbolagen.

LÄS MER

Varje kund har sin dedikerade rådgivare

Relationen är nyckeln i vår rådgivning

KONTAKTA OSS