2 januari 2015

Minskad avdragsrätt på privat pensionssparande

Regeringen försämrar vår pensionsmöjlighet.

Vid årsskiftet 2014/2015 sjönk den avdragsgilla delen för privat pensionssparande till 1 800 kr per år för att 2016 slopas helt. Det innebär att om du sparar i ett privat pensionssparande bör du stoppa alla premiebetalningar efter 1 800 kr under 2015; annars skattar du dubbelt på denna del. Eftersom den allmänna pensionen i Sverige i snitt bara var 12 000 kr per månad före skatt 2013 anser Real Finans och Försäkring att det är värdefullt att spara extra till pensionen.

För att fortsätta spara långsiktigt mot sin pension rekommenderar Real oftast en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK). Detta sparande är inte avdragsgillt, men lämpar sig bra för ett långsiktigt sparande då man inte behöver redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen då värdet på tillgångarna årligen beskattas enligt en schablonmetod, oavsett om tillgångarna har genererat vinst eller förlust på tillgångarna på kontot. Inom kapitalförsäkring och ISK kan man välja att placera i bl.a. aktier och fonder. Ett sparande på 1 000 kr per månad under 20 år blir med 4% tillväxt ca. 368 000 kr. 

Tillbaka