Helhetsrådgivning

Vi anser att det är helhetsrådgivningen som skiljer oss från de flesta rådgivare. Medan många rådgivare endast tar hänsyn till ditt kapital, tittar vi på hur ditt kapital påverkas utifrån ett flertal aspekter. Vi anser detta vara nödvändigt för en långsiktig framgång. Vår helhetsrådgivning utgår från följande områden:

Kapital: Denna del representerar ditt redan skattade kapital. Utifrån dina individuella mål, placeringshorisont och risktolerans förvaltas kapitalet så optimalt som möjligt. Vi utgår från vår placeringsrapport och modellportföljer som uppdateras kvartalsvis. Du kan läsa mer om vår kapitalförvaltning här.

Pension: Pensionsplanering är kanske den viktigaste delen av all personlig finansiell planering. Real:s pensionsrådgivning börjar med en pensionsprognos. Real rådger sedan bl.a. inom pensionsavsättning/löneväxling, efterlevandeskydd, uttagsstrategier och förvaltning av pensionskapital. Du kan läsa mer om pensionsplanering här.

Försäkring: Vi alla vet att livet kan få oväntade vändningar. Dessa kan ibland tyvärr även få stora ekonomiska konsekvenser. Därför anser Real att det är viktigt att planera hur din och din familjs ekonomi eventuellt kan påverkas. Real rådger bl.a. kring sjuk- och sjukvårdsförsäkringar, livförsäkringar, premiebefrielse och olycksfallsförsäkringar. Du kan läsa mer om försäkringar här.

Skatt: Ingen vill betala onödigt mycket skatt. Ibland kan vi inte påverka detta, men med rätt planering kan din beskattning bli betydligt förmånligare.

Juridik: Testamente, samboavtal, skuldebrev, gåvobrev, framtidsfullmakter. Dessa är självklara diskussioner i vår rådgivning då rätt juridiska dokument kan vara avgörande vid olika livshändelser. Du kan läsa mer om juridik här.