Pensionsplanering

Pensionssystemet är i grund och botten robust, men det är komplext. De många olika delarna av systemet gör det svårt att få en bra bild av sin framtida pension. Vi har som mål att göra din pension så bra som möjligt samt att du ska förstå den. Vår pensionsrådgivning består av följande steg:

Pensionsprognos: Vi skapar en sammanställning av ditt nuvarande pensionskapital. Detta ligger till grund för pensionsrådgivningen. Här sammanställs nuvarande pensionsförsäkringar, avsättningar, förvaltning, efterlevandeskydd och uttagsplan.

Förvaltning: Utifrån din pensionsprognos rekommenderas hur kapitalet ska förvaltas för att nå dina mål. Pensionskapital förvaltas ofta annorlunda än fritt kapital beroende på livsfas.

Efterlevandeskydd: Real analyserar hur ditt pensionskapital påverkas vid dödsfall. Oftast inkluderas även din respektives pensionskapital för att se hur familjen som helhet påverkas.

Uttagsstrategi: Denna del är viktig av flera skäl. Först och främst skall utbetalningarna matcha dina ekonomiska behov. Dessutom måste vi ta hänsyn till brytpunkten för statlig skatt och vilka försäkringar som har/saknar efterlevandeskydd.Boka ett möte med oss för pensionsplanering så får du boken gratis. Bokning görs via mail till info@realff.se

Ladda ner Real:s pensionstips! Här finner du konkreta tips hur du kan förbättra din pension.

Ladda ner Real:s pensionstips! Här finner du konkreta tips hur du kan förbättra din pension.

Jag godkänner i samband med detta att Real Finans och Försäkring använder dessa uppgifter för att kontakta mig.