Fondförvaltning

Våra fondportföljer har som mål att generera en hög riskjusterad avkastning med bred spridning på olika geografiska marknader och branscher. Dessa portföljer erbjuder dig en bra bas och är lämpliga för de flesta investerare. Oavsett din risk profil, kan vi alltid skapa en fondportfölj som passar just dig. 

Vi har ett mycket nära samarbete med Sveriges främsta fondbolag och lyssnar och diskuterar med förvaltare för att hålla oss så uppdaterade som möjligt. Vi arrangerar även träffar med förvaltare för våra  kunder. Hör gärna av dig om du är intresserad.