Är du elitidrottare? Tillsammans når vi dina ekonomiska mål.

Livet som elitidrottare är väldigt annorlunda från en person som har ett vanligt yrke. Framför allt när det gäller ekonomi. 

Du har ägnat ditt liv åt att nå dina mål på arenan, planen, rinken eller banan. Förhoppningsvis kan du även leva på ditt yrke. I vissa fall kommer du att tjäna väldigt bra, men ofta varar detta under en begränsad period.

I dessa situationer är det oerhört viktigt att planera sin ekonomi långsiktigt redan i ett tidigt skede. Vi hjälper dig bl.a. med följande:

  • Kapitalförvaltning under och efter din karriär
  • Pensionsplanering både som privatperson och i bolag
  • Olika försäkringsskydd för dig och din familj
  • Skatteplanering (både i Sverige och utomlands)

Hör av dig till oss för ett förutsättningslöst möte för att se hur vi kan hjälpa just dig.