Modellportföljer

Våra modellportföljer uppdateras kvartalsvis och anpassas till vår syn på rådande marknadsklimat. Portföljerna baseras på tre olika risknivåer: låg, medel och hög. Målet är att erhålla en hög och jämn riskjusterad avkastning.


Vilken risk passar dig?

Låg risk rekommenderas oftast om placeringshorisonten är kortare än tre år. Portföljen har för tillfället en exponering på 20% mot aktiefonder. Avkastning under perioden 20160701-20200101 är 18,78%.

Medel risk rekommenderas oftast om placeringshorisonten är tre till sex år. Portföljen har för tillfället en exponering på 55% mot aktiefonder. Avkastning under perioden 20160701-20200101 är 28,31%.

Hög risk kan rekommenderas om placeringshorisonten är längre än sex år. Portföljen har för tillfället en exponering på 100% mot aktiefonder. Avkastning under perioden 20160701-20200101 är 50,04%.

Disclaimer: Reals modellportföljer justeras kvartalsvis för att rekommenderas till kunder i olika ekonomiska situationer. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Alla placeringar kan både öka och minska i värde.