Modellportföljer

Våra modellportföljer uppdateras kvartalsvis och anpassas till vår syn på rådande marknadsklimat. Portföljerna baseras på tre olika risknivåer: låg, medel och hög. Målet är att erhålla en hög och jämn riskjusterad avkastning.


Vilken risk passar dig?

Låg risk rekommenderas oftast om placeringshorisonten är kortare än tre år. Portföljen har för tillfället en exponering om 20% mot aktiefonder. 

Medel risk rekommenderas oftast om placeringshorisonten är tre till sex år. Portföljen har för tillfället en exponering om 55% mot aktiefonder. 

Hög risk kan rekommenderas om placeringshorisonten är längre än sex år. Portföljen har för tillfället en exponering om 100% mot aktiefonder. 

Disclaimer: Reals modellportföljer justeras kvartalsvis för att rekommenderas till kunder i olika ekonomiska situationer. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Alla placeringar kan både öka och minska i värde.