9 juni 2014

Hur stor blir min pension?

En av de risker som finns inom personlig ekonomi är att man lever längre än sitt eget sparande räcker. Detta kan låta komplext, men det är väldigt vanligt att pensionärer får en tuff ekonomisk situation. Därför är det viktigt att spara så tidigt som möjligt och kontinuerligt se över sitt sparande.

Eftersom vi säger att många personer lever längre än kapitalet räcker är det viktigt att börja med att ställa frågan ”hur länge tror jag att jag kommer leva”. Detta är självklart omöjligt att svara på, men vi brukar alltid rekommendera att planera för att vara pensionär i minst 20 år. Sen bör man även se över hur man klarar sig efter denna tidpunkt om man lever ännu längre. Därför är det viktigt att förstå hur pensionssystemet fungerar.

De flesta brukar illustrera pensionssystemet genom att använda den s.k. pensionspyramiden. I grunden har vi en allmän pension. Utöver detta har vi oftast en tjänstepension (betald av arbetsgivaren) och privatpension (betald av dig själv). Real Finans och Försäkring väljer att kalla privatpensionen för eget sparande.

Den grundläggande allmänna pensionsdelen som alla tar del av kommer från staten. Den består av en större del (inkomstpension) och den mindre premiepensionen (PPM). Denna del är normalt mellan 8 000 kr och 20 000 kr per månad beroende på hur länge du har arbetat och hur hög din pensionsgrundande inkomst har varit. 2013 var den genomsnittliga allmänna pensionen dock endast 11 300 kr per månad. Detta innebär att du kan förmodligen räkna med ett ordentligt ras i inkomst den månad du slutar arbeta om du inte har en bra tjänstepension.

Tjänstepensionen har inget tak till skillnad från den allmänna pensionen och kan därför vara väldigt hög. De flesta får dock ingen märkvärdig hjälp från tjänstepensionen. 2013 var den genomsnittliga utbetalningen från tjänstepensioner i Sverige 4 090 kr. Det är viktigt att notera att denna del inte nödvändigtvis varar livet ut som den allmänna pensionen gör. Många tar ut sin tjänstepension över endast fem eller tio år, vilket innebär att den totala pensionen inte alltid kommer vara lika hög som när den började.

Den privata pensionen utgör en relativt liten del av det totala pensionssystemet. 2013 betalades 810 kr per månad ut i genomsnitt från denna del. Real Finans och Försäkring vill därför inte bara räkna den privata pensionen som en del, men istället det totala privata sparandet eftersom de flesta kommer att behöva använda detta sparkapital under pensionens år.

Hur stor kommer då just din pension att bli? Snittet i Sverige 2013 var totalt 16 300 kr per månad före skatt. Real Finans och Försäkring hjälper dig att räkna ut hur din specifika pension kommer se ut mer exakt baserat på ditt nuvarande sparande. Det svåra med att räkna ut den slutliga pensionen är att veta hur avkastningen kommer se ut under tiden du sparar och denna faktor har stor betydelse i denna uträkning. Det vi kan säga är att om man ger sig själv bättre förutsättningar genom att välja fonder som generellt har levererat ett bättre resultat över en längre tid, har du en bättre möjlighet till en bättre pension.

Tillbaka