30 december 2017

Nya skatter 2018

Vi går nu in i 2018 och som alltid innebär ett nytt år nya belopp för skatter. Nedan kan du läsa mer om områden som påverkar många av oss.

Inkomstskatt
Skiktgränsen för när statlig inkomstskatt (20 procent) tas ut blir 455 300 kr (37 941 kr/mån) för 2018. Ytterligare fem procent skatt, den så kallade värnskatten, tas ut på inkomster överstigande 662 300 kr (55 191 kr/mån).

Höjd schablonskatt på ISK och kapitalförsäkring
Beräkningen för beskattning på ISK och kapitalförsäkring ändras 2018 för att få in mer kapital till statskassan. Det sker genom att kapitalunderlaget (tillgångarnas värde) multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet i stället för som tidigare med 0,75 procentenheter.

Den aktuella statslåneräntan fastställdes till 0,49 procent. Det innebär att man 2018 schablonmässigt anses ha en avkastning på 1,49 procent när man sparar i ISK eller kapitalförsäkring. Skatten blir sedan 30 procent på avkastningen. Schablonskatten blir således 0,447 procent för 2018.

Många har kritiserat höjningen men vi anser att denna beskattning fortfarande är förmånlig jämfört med en vanlig depå där din vinst beskattas med 30%. Det ställer dock högre krav på sparandet. Penningmarknadsfonder bör t ex inte användas i denna form av sparande när räntorna är så låga som de är idag.

Oförändrade 3:12-regler med nya belopp
Den stora reformering och skattehöjning för fåmansföretagare som regeringen ville genomföra från 2018 blev stoppad och 3:12-reglerna förblir oförändrade.

Med nya basbelopp fastställda är det nu klart vilket eget löneuttag som en enskild aktieägare måste göra för att få tillämpa den förmånliga löneunderlagsregeln för att beräkna gränsbeloppet (utdelningsmöjlighet till 20 procent skatt). Ägaren, eller en närstående, måste under föregående år själv ha tagit ut en lön som uppgår till det lägsta av 6 inkomstbasbelopp + 5 procent av samtliga löner, eller 9,6 inkomstbasbelopp. Det innebär ett minsta löneuttag på följande belopp för respektive år:

Löneuttag 2017: 369 500 kr + 5 % av lönerna, eller 590 400 kr

Löneuttag 2018: 375 000 kr + 5 % av löner, eller 600 000 kr

För den aktieägare som i stället tillämpar den så kallade förenklingsregeln gäller att en ensam ägare kan ta ut 2,75 inkomstbasbelopp (169 125 kr för 2018).

Tillbaka