2021-12-17

Real Finans och Försäkring och Alpco AB inleder samarbete

Real Finans och Försäkring har ingått ett samarbete med Alpcot AB (”Alpcot”), helägt dotterbolag till Alpcot Holding AB (publ). Samarbetet innebär att Real blir ett anknutet ombud till Alpcot och att Real kommer att använda Alpcots digitala plattform för sparande och försäkringar i sin rådgivningsverksamhet gentemot sina kunder. Samarbetet beräknas leda till att ca 4 miljarder kronor flyttas till Alpcots depåtjänst inom ett år. Det finns vidare stor potential att utveckla samarbetet.

Samarbetet innebär att Real blir ett anknutet ombud till Alpcot och att Real kommer att använda Alpcots digitala plattform för sparande och försäkringar i sin rådgivningsverksamhet gentemot sina kunder. Samarbetet beräknas leda till att ca 4 miljarder kronor flyttas till Alpcots depåtjänst inom ett år. Det finns vidare stor potential att utveckla samarbetet.

Samtliga Reals kunder som idag har ISK eller depåförsäkring kommer erbjudas att flytta sina depåer till Alpcot. Alpcot har en väldigt bra digital rabatterad plattform som vi bedömer kommer ge en mängd olika fördelar till våra kunder.

Alpcot är ett av Sveriges ledande fintech-bolag med en egenutvecklad digital plattform för privatekonomi och avser att ta en ledande roll i den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Alpcots svenska verksamhet i Alpcot AB startades 2014, men Bolaget har sedan 2007 bedrivit kapitalförvaltning i London.

”Real Finans och Försäkring är en perfekt samarbetspartner för Alpcot. Vi har en samsyn kring hur rådgivning ska bedrivas för att tillvarata kundernas intressen. Dessutom har Real en intressant och växande verksamhet som vi ser fram emot att bidra till. Det är extra roligt att Alpcots digitala plattform återigen lyfts fram som det avgörande skälet att välja Alpcot som samarbetspartner. Vi tar det som intäkt för att Alpcot har en vinnande strategi och vi fortsätter att rekrytera programmerare och affärsutvecklare för att ytterligare påskynda utvecklingen.”, säger Björn Bringes, VD Alpcot AB.

Tillbaka