23 mars 2017

Ett varningens tecken för fastighetsplaceringar

Vi ser i allt större utsträckning att olika typer av fastighetsplaceringar rekommenderas av olika rådgivningsbolag. Det är oftast i form obligationer där pengar lånas ut till en relativt hög ränta för att finansiera en verksamhet.

Vi ser i allt större utsträckning att olika typer av fastighetsplaceringar rekommenderas av olika rådgivningsbolag. Det är oftast i form obligationer där pengar lånas ut till en relativt hög ränta för att finansiera en verksamhet.

Vi ställer oss skeptiska till de flesta av dessa placeringar. I många fall är det mindre nystartade bolag som lockar med en hög kupong om 8-12% per år. Även om det utställande bolaget klarar av att betala de villkorade kupongerna är det stora frågetecknet vad som händer på förfallodagen då det nominella beloppet ska betalas tillbaka.

Det är anmärkningsvärt att nystartade bolag, ofta utan intäkter, lånar flera hundra miljoner av småsparare. I många fall har vi stött på kunder som investerat hela eller stora delar av sitt pensionskapital i dessa obligationer som sägs ge en trygg ränta.

Vår rekommendation blir oftast att undvika placeringarna. Är det ett nystartat bolag utan verksamhet eller med begränsad verksamhet så innebär det i de allra flesta fall en mycket hög risk. Om ni inte känner till bolagets hela finansiella situation och historik bör ni därför aldrig investera mer än en ytterst liten del av er portfölj i denna kategori. Det är även viktigt att ta reda på om ni finansierar en fastighet eller en verksamhet.

Tillbaka