27 oktober 2014

Så undviker företagare 8 vanliga misstag

Real Finans och Försäkring har genom åren träffat många företagare och har sammanställt hur kapitalet i bolagen används. Vissa företagare hanterar kapitalet väl och har säkerställt att de är skyddade om de skulle bli sjuka, att de har en bra framtida lön i form av pension och att de hanterar skattesituationer på bästa sätt. Vi träffar tyvärr alltför ofta företagare som begår enkla men stora misstag inom det ekonomiska området. Dessa misstag leder ofta till onödig och stor kapitalförstöring över tid. Trots att man är en duktig entreprenör inom sitt område och driver ett bolag som går bra begår man av olika anledningar ändå dessa misstag. Ofta härrör misstagen från dåliga råd från rådgivare som borde vara kunnigare inom sitt område.

Nedan är en lista på 8 vanliga misstag:

  1. Ingen utdelning tas ut från bolaget: Som företagare har du möjlighet till en stor förmån i form av utdelning. Enligt förenklingsregeln kan alla AB:n dela ut 2,75 inkomstbasbelopp (ibb), ca. 155 000 kr per år. Detta betalar sedan ägaren enbart 20% skatt på. Uppenbarligen är detta betydligt lägre än både 30 och 50% inkomstskatt. Tyvärr nyttjar inte alla företagare denna möjlighet.

  2. Missbrukar förhållandet mellan lön och utdelning. Hur mycket en person bör ta ut i lön innan utdelning är självklart en individuell fråga, men det finns vissa grundregler som är lämpliga för de allra flesta. Efter drygt 35 000 kr per månad i lön betalar du statlig skatt. Vid denna punkt bör du alltid tänka på att ta utdelning istället för lön. En lön på ca. 38 000 kr per månad maximera din statliga pension varför det finns anledning att använda denna siffra istället. Det kan även finnas individuella anledningar till att ta mer i lön och detta är ju självklart okej, men se till att du även betalar ut din utdelning.

  3. Den ackumulerande utdelningen hålls kvar i bolaget: Om du inte är i behov av att ta utdelning årligen kan detta kapital ligga kvar i bolaget. Beloppet ackumuleras över åren och du kan ta ut detta belopp senare istället. Det kan finnas vissa fördelar med detta men det finns också en stor risk; t.ex. om bolaget fallerar? Då har du gått miste om denna stora förmån. Vi anser att det finns ett större värde i privata pengar som redan är skattade än pengar i bolaget. Dessutom kan ju privata medel alltid föras tillbaka in i bolaget som eget kapital vid behov. I vissa kan man diskutera om det är mer värdefullt att placera kapitalet inom bolaget för att få en hävstång.

  4. Avsaknad av tjänstepension: Många företagare väljer att inte spara i en tjänstepension då de anser att pengarna gör mer nytta och har större möjlighet till tillväxt i bolaget än fonder i en tjänstepension. Detta kan ibland vara korrekt, men vad händer om bolaget fallerar? Ingen tror att detta skall drabba sitt eget bolag men sanningen är att det drabbar många bolag varje år. Då har företagaren plötsligt förlorat hela sitt bolag och har inget pensionssparande förutom den allmänna pensionen som i genomsnitt är 12 000 kr per månad före skatt.

  5. Direktpension istället för tjänstepension: Företagare får ibland rådet från rådgivare att spara till sin pension i en så kallad direktpension (oftast med en kapitalförsäkring som säkerhet) istället för en vanlig tjänstepension. Real finner få fördelar med en direktpension. Det är istället både dyrare och mer riskabelt för företagaren. Den stora fördelen med en direktpension är att företaget när som helst kan ta tillbaka detta kapital in i bolaget om så skulle behövas, oftast vid en likviditetskris. Hur ofta tror du att ett bolag kan vända tack vare detta kapitaltillskott? Om du tror att det är givet att bolaget vänder kan det istället vara bättre att lägga in privat kapital eller att låna från banken istället för att riskera din framtida pension. Kapitalförsäkringen i din direktpension beskattas annorlunda än pensionsförsäkringar och betalar en årlig skatt som är dubbelt så hög som tjänstepensionen, vilket innebär en onödigt hög beskattning. Direktpensionen är inte heller avdragsgill för bolaget då premiebetalningarna görs. Det är först vid uttag som den blir avdragsgill och då har de flesta bolag inte någon omsättning att kvitta denna kostnad emot. Detta gör även att bolaget får en relativt stor latent skatteskuld.

  6. Avsaknad av sjuk- och sjukvårdsförsäkringar: Dessa försäkringar erbjuds normalt av arbetsgivaren, men när du är din egen arbetsgivare måste du tänka på detta själv. Detta kan kännas komplicerat och många anser sig inte behöva dessa försäkringar eftersom de är friska idag. Alla drabbas vi av olika överraskningar och ibland kan dessa sätta stopp för arbetet och du blir då beroende av försäkringskassans tämligen magra ersättning. Med rätt försäkringar kan du bibehålla motsvarande tidigare inkomst och även säkerställa en trygg framtida pension trots att ditt företag inte längre betalar in pensionspremier.

  7. Placering av kapital till hög risk: Att starta företag innebär en risk och företagare är enligt vår bedömning oftast villiga att ta högre risk än många andra även på sina placeringar. Investeringar görs ibland till onödigt höga risker som gör att stora delar av kapital går förlorat.

  8. Samma fonder i olika typer av pensionsförsäkringar: Detta gäller inte bara företagare utan är ett vanligt misstag hos alla sparare. Vi pratar här om att man ofta placerar i samma fonder oavsett om det är en pensionsförsäkring som är under premiebetalning eller ej. Anledningen till att detta kan vara fel är att du reducerar tidsrisken i ett löpande sparande och kan då ta en högre risk i detta sparande jämfört med en försäkring som är färdigsparad.

Real Finans och Försäkring hjälper dig som företagare att säkerställa din ekonomiska framtid. Vi vill att du skall ha ett bra skydd om du blir sjuk, att ditt kapital sparas på ett sunt sätt och att du får en bra pension den dagen du blir pensionär.

Tillbaka