2 juli 2014

Billiga fonder leder inte till bättre avkastning

Det blir allt vanligare att vi läser om hur det lönar sig att investera sitt kapital i billiga s.k. indexfonder. Privatekonomer hävdar ofta att högre kostnader endast bidrar till ett sämre resultat. Real Finans och Försäkring vågar påstå att detta påstående inte är sant.

Matrisen nedan indikerar hur olika Sverigefonder har presterat över olika tidsperioder. Den visar även fondernas förvaltningsavgift och risk i skrivande stund. Notera att förvaltningsavgiften dras från fondens kurs (NAV) varje dag och är därför redan inräknad i avkastningen.

Värt att notera från matrisen är att billigare fonder definitivt inte automatiskt genererar ett bättre resultat, särskilt om vi jämför med de s.k. aktiva fonderna. Däremot verkar de generera ett marginellt bättre resultat än bankernas vanliga Sverigefonder. Matrisen visar även att fonder kan slå index, vilket många hävdar att de inte kan göra över en längre period. I detta fall verkar de aktiva fonderna vara bättre rustade för att generera avkastning som även slår index. Det index du bör jämföra fonderna med är SIX30 Return Index som inkluderar utdelningar.

Real Finans och Försäkring vill med detta visa att en investerare inte per automatik bör investera i sin storbanks fonder bara för att de är kunder just hos den banken. Istället lönar det sig att titta på alternativ som erbjuder samma marknadsexponering och risk. Real Finans och Försäkring hjälper dig att hitta de fonder som har genererat en bättre utveckling historiskt och som även har goda möjligheter att generera fortsatt bra utveckling. De mer aktiva fonderna kan ofta generera en betydligt bättre avkastning än de billigare indexfonderna.

Tillbaka