11 mars 2015

Löneväxla och få en bättre pension

Du har möjlighet att påverka din kommande pensionssituation till det bättre genom löneväxling.

Löneväxling innebär att du avstår en del av din lön och istället ber din arbetsgivare sätta av den som en tjänstepension. Lösningen är kostnadsneutral för arbetsgivaren. Däremot blir det förmånligt för den anställde eftersom löneskatten på pensionsavsättningar är lägre än de sociala avgifterna på lönen. Den anställde kan därmed få 5,8 procent extra i pensionsavsättning genom löneväxling jämfört med vad han hade fått om han istället hade tagit samma belopp som lön. Dessutom finns stora skattepengar att spara för den som idag hamnar över brytgränsen för statlig skatt men tror sig hamna under gränsen som pensionär. Istället för att betala upp till 57 procent skatt idag betalar du endast ca. 32 procent skatt som pensionär, givet att skattestrukturen är samma i framtiden som idag.

Enkelt uttryckt innebär detta att om du har löneväxlat 60 000 kr under ett år (5 000 kr per månad) får du istället 63 480 kr avsatt till din tjänstepension. Om du hade tagit detta som lön hade du med 57 procentskatt fått ut 25 800 kr. Den dagen du blir pensionär ger detta kapital med 32 procent beskattning dig 43 166 kr i pension, d.v.s. 17 366 kr mer. Notera att vi inte har räknat med möjligheten till tillväxt på kapitalet fram till pensionstidpunkten.

Intresset för löneväxling har ökat stort sedan årsskiftet och Real Finans och Försäkring anser att det kommer fortsätta att öka eftersom lösningen är förmånlig för alla med en inkomst över 39 000 kr per månad.

Tillbaka