7 april 2018

Vanlig tjänstepension eller direktpension för företagare – skillnaderna är stora

Som företagare finns det många olika sätt att spara till sin pension. Den allmänna pensionen i Sverige var i snitt 11 000 kr per månad före skatt 2015. Vill man ha högre pension som pensionär är det viktigt att planera i tid. Två vanliga sparformer som företagare kan använda sig av för sin framtida pension är en vanlig tjänstepension eller direktpension.

Grunden för både tjänstepension och direktpension är att företaget betalar premien. Kapitalet placeras oftast i en försäkring som kan tas ut som pension från och med 55 års ålder. När pensionen tas ut betalar förmånstagaren inkomstskatt på det utbetalade beloppet. Kortaste utbetalningstid är 5 år. Fram tills försäkringen börjar utbetalas, samt under utbetalningstiden, ligger kapitalet i någon form av förvaltning. Det kan bl.a. vara fonder, strukturerade produkter eller traditionell förvaltning. Här är det viktigt att se över vilken risk man vill ha på detta kapital och välja en bra rådgivare.

Nedan följer en förklaring av tjänstepension och direktpension samt de viktigaste skillnaderna:

Tjänstepension
Kollektivavtalade pensionsavsättningar följer oftast denna princip.
Premien som sätts av till en tjänstepension kan aldrig tas tillbaka av bolaget.
Premien är avdragsgill vid inbetalningstillfället.
Arbetsgivaren betalar årligen en löneskatt, för närvarande 24,26%, av premiebeloppet.
Försäkringsbolaget betalar en årlig schablonskatt på värdet av försäkringen som tas från försäkringen. Skatten uppgår för närvarande till 15% av statslåneräntan. Detta blir ca. 0,0765% 2018.
Vanligtvis kopplas även olika typer av trygghetsförsäkringar såsom premiebefrielse, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring till denna typ av pensionssparande.

Direktpension
Premien som sätts av till en direktpension kan efter medgivande av förmånstagaren tas tillbaka till bolaget för att användas till något annat än pensionsförmån. Detta bör anses som en stor risk om bolaget skulle fallera eftersom ägaren då förlorar både sitt bolag och sin framtida pension.
Premien är icke avdragsgill vid premietillfället utan först när pensionen tas ut. Problemet med detta är att många bolag inte har någon intäkt att dra av från när ägaren har gått i pension och ofta avvecklat bolaget.
Arbetsgivaren betalar ingen särskild årlig löneskatt vid premietillfället utan när pensionen tas ut, d.v.s. ofta många år senare, vilket leder till en stor latent skatteskuld i bolaget.
Försäkringsbolaget är skyldigt att betala skatt på avkastningen på det förvaltade kapitalet. Eftersom denna lösning inte är P-skattad (som fallet ovan) används istället oftast en kapitalförsäkring där skatten för räknas fram i förhållande till statslåneränta året innan. Detta blir ca. 0,49% 2018. Notera att denna skatt är dubbelt så hög som den på en vanlig tjänstepension.
Till direktpensionen kan man ej teckna trygghetsförsäkringar utan de får man köpa separat vilket ofta kan vara dyrare.

Summering
Den viktigaste frågan att ställa sig själv som företagare när man startar ett pensionssparande är varför man gör detta. Det självklara svaret här är oftast för att ha som pensionsinkomst när man blir pensionär. Då anser Real inte att det finns någon anledning att använda en direktpension. Den är både dyrare skattemässigt och insättningarna kommer förmodligen inte vara avdragsgilla eftersom många bolag läggs ner vid pensionen. Dessutom riskerar du som företagare att frestas av tanken att ta tillbaka ditt pensionssparande till bolaget om bolaget skulle hamna i obestånd och du riskerar att stå utan både företag och pension. Då är det ofta bättre att ha en vanlig tjänstepension så man slipper det svåra valet. Real anser också att det kan vara riskabelt att ackumulera en så stor latent skatteskuld som direktpensionen kan innebära.

Real Finans och Försäkring anser att den vanliga tjänstepensionslösningen i de allra flesta fall är det bästa sättet att säkra en god framtida pension på. Kontakta oss redan idag för mer information om vad just du bör tänka på.

Tillbaka