20 april 2015

Kapital utomlands - självrättelse

Personer bosatta i Sverige skall betala skatt i Sverige, det är inga konstigheter med det. Detta gäller även för kapital som är placerat utomlands.

Många svenskar har av olika anledningar kapital utomlands, men inrapporteringen till skattemyndigheten, och därmed beskattningen i Sverige, missas ofta. Strängare penningtvättsregler kombinerade med ett ökat internationellt informationsutbyte mellan länderna medför ständigt ökad risk för att Skatteverket informeras om ditt kapital och följderna för den som upptäcks i Skatteverkets kontrollverksamhet kan vara långtgående; i värsta fall kan fängelse följa. 

Real Finans och Försäkrings erfarenhet av kapital utomlands är dessutom att det ofta medför höga kostnader och förvaltas mindre effektivt än det skulle kunna göras i Sverige. Sverige har förmånliga möjligheter till en så kallad självrättelse, vilket innebär att man frivilligt kan rätta det obeskattade kapitalet och därmed undvika straffavgifter. I en självrättelse redovisas för Skatteverket den skatt som skulle ha betalats under en viss period och den skatteskyldige betalar sedan in den skatt som har missats under en kortare period.

Antalet självrättelser har ökat kraftigt under de senaste åren och de kommer med hög sannolikhet fortsätta att öka under kommande år då informationsutbytet mellan länderna blir mer effektivt. Fler och fler känner därför pressen på sig att ta hem kapitalet alternativt rapportera och betala skatt på det kapital som behålls utomlands.

En frivillig rättelse innebär en beskattning på kapitalet för sex inkomstår bakåt i tiden (10 år om skatteskulden överstiger 10 prisbasbelopp per år – grovt skattebrott). Skattebelastningen blir därmed ofta överraskande liten jämfört med de år som skatten har missats.

Det finns många fördelar med självrättelse. Främsta fördelen är att man lättare kan disponera kapitalet och slipper krångliga upplägg. Andra fördelar är nattsömnen och bättre förvaltning då man generellt sett lättare följer kapital i Sverige.

Tillbaka