11 juni 2014

De tre stora ekonomiska riskerna i livet

Oftast när vi pratar om risker relaterade till ekonomi tänker vi på olika placeringars risker. Vad händer om kapitalet sjunker 20% eller så mycket som 40%? Det är dock sällan dessa risker som orsakar störst ekonomisk fara i en persons liv. Istället har vi konstaterat att de största riskerna är relaterade till vår hälsa. Allvarlig sjukdom, dödsfall vid relativt tidig ålder och dödsfall vid relativt hög ålder är istället de risker som Real Finans och Försäkring anser vara störst. Placeringars risker analyseras dagligen i form av standardavvikelser, betavärden och sharpekvoter m.m., men väldigt få analyserar vad som händer om en person blir allvarligt sjuk eller går bort tidigt eller sent. Det finns försäkringar som skyddar oss mot alla dessa risker och vi pratar mer om dessa nedan.

Allvarlig sjukdom leder ofta till att en person inte längre kan arbeta och istället för lön erhåller han/hon sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Detta belopp är betydligt lägre än inkomsten från arbetsgivaren och är väldigt låg om du är höginkomsttagare. Vid sjukdom vill du knappast behöva oroa dig över hur du skall ha råd med att betala räkningarna och hur din familj skall ha råd att bo kvar i huset. Därför anser vi på Real Finans och Försäkring att en sjukförsäkring är nödvändig för att förhoppningsvis slippa denna oro. Denna försäkring ger dig en extra månatlig ersättning under den tid du är sjuk.

Vad är risken relaterad till att gå bort för tidigt? Det finns ju inget kvar att oroa sig över när livet är slut. I många fall lämnar vi tyvärr en eller flera kvarlevande vid tidig bortgång och detta kan leda till att din respektive med eventuella barn kan få det väldigt tufft ekonomiskt. Som tur är finns olika livförsäkringar för att skydda oss om vi skulle gå bort för tidigt. Real Finans och Försäkring hjälper dig att bestämma hur stor denna försäkring bör vara för dig och din familj.

Varför skulle det finnas en risk associerad med att leva för länge? I detta fall måste du se till att du har sparat tillräckligt med kapital för att klara dig under ditt långa liv. Problemet med många pensionsförsäkringar är att den försäkrade ofta väljer att ta ut dem över en relativt kort period (oftast 5 eller tio år) för att säkerställa att man får ut kapitalet om man skulle gå bort för tidigt. Därför är det viktigt att övrigt eget sparande förvaltas så effektivt som möjligt och att det finns en sund uttagsstrategi från pensionsförsäkringarna.

Många anställda har det skydd som krävs i ovan scenarion från sin arbetsgivare, men få vet hur stort skyddet är. De flesta småföretagare saknar dessa försäkringar helt och hållet. Real Finans och Försäkring anser att det är ännu viktigare för småföretagaren att vara försäkrad då de har mer att förlora vid t.ex. allvarlig sjukdom. I deras fall riskerar de att förlora både företaget och sin privata ekonomiska trygghet. Vårt företagspaket ger småföretagare ett bra skydd och pensionssparande för att slippa oroa sig över dessa risker.

Tillbaka