6 oktober 2021

Månadssparande – sparandet som sköter sig självt

Det bästa sparandet är det som blir av. Att spara en summa regelbundet är det bästa sättet att långsiktigt bygga ett kapital. Du investerar i en eller flera fonder löpande varje månad och behöver inte oroa dig för om det är rätt läge att köpa eller att sälja. En nedgång på börsen kan till och med vara gynnande eftersom du köper nya fondandelar till ett lägre pris.

Om man exempelvis sparar 10% av sin lön varje månad ger det på sikt en bra snöbollseffekt (ränta på ränta) där dina pengar börjar arbeta för dig.

Tiden och avkastningen är viktiga om du vill få dina pengar att växa. I bilderna ovan har du sparat 2.000 kr i månaden i 10 respektive 20 år (det ger insatt kapital 240.000 respektive 480.000 kr). Med en avkastning på 6 procent per år växer pengarna till hela 329.000 respektive 928.000 kr! Du har med andra ord fått en väldigt bra avkastning utan att göra någonting. Eftersom du minskar timingrisken när du månadssparar kan du ofta spara till full aktieexponering i dina fonder vilket ger maximal avkastningsmöjlighet.

Det vanligaste sättet är att månadsspara i fonder. Pengarna överförs regelbundet via autogiro och fonden/fonderna du har bestämt dig för köps automatiskt. Detta är också ett mycket bra sätt att komma igång med ett sparande, t.ex. om du idag har alla dina pengar på banken med noll i ränta. Då undviker du att sätta in en stor summa pengar vid ett tillfälle och riskera att starta din investering vid fel tillfälle.

Disclaimer: Ett sparande innebär alltid risker. Real rekommenderar att använda olika avkastningsscenarion för att planera din framtid. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Hänsyn bör även tas till skatteeffekter på olika typer av konton vid dessa beräkningar.

Tillbaka