6 Oktober 2021

Se upp för obligationer

Drömmen om kontinuerlig avkastning i kombination med att undvika aktiemarknadens upp- och nedgångar har skapat en drömsituation för utgivare av obligationer. Under våra år som rådgivare har vi aldrig sett så många olika obligationer eller lånelösningar hos konsumenter som idag.

Drömmen om kontinuerlig avkastning i kombination med att undvika aktiemarknadens upp- och nedgångar har skapat en drömsituation för utgivare av obligationer. Under våra år som rådgivare har vi aldrig sett så många olika obligationer eller lånelösningar hos konsumenter som idag.

När jag jobbade i USA var obligationsmarknaden stor för att kontrollera risken i portföljer. Tillgängligheten på obligationer av hög kvalitet var god även för mindre investerare, men i Sverige kräver oftast obligationer med lägre risk en större investering (1 miljon kr eller mer). Många konsumenters innehav i obligationer består ofta av motsatsen, obligationer med väldigt hög risk och ofta betydligt högre risk än många aktier. Det är inte bara traditionella företagsobligationer som blivit vanliga, men även s.k. peer to peer och crowdfunding-lån.

En obligation är ett lån till en person eller bolag som av olika anledningar är i behov av kapital. Om jag ska låna ut pengar är jag mån om två saker: Bli ersatt med en ränta i paritet med dess risk, oftast kallad kupong, och säkerställa att jag får tillbaka mina utlånade pengar på återbetalningsdagen (ofta 1-5 år). Om jag anser att risken associerad med mitt lån är högre vill jag självklart ha en högre kompensation i form av högre ränta.

I vissa fall kan denna typ av placering vara alldeles utmärkt. Jag erhåller ett konstant kassaflöde och vid ett förbestämt datum får jag även tillbaka mitt investerade kapital, så länge allt går enligt plan. Det viktiga för dig är att säkerställa kvaliteten på detta projekt och utställaren, den s.k. emittenten. Detta är i många lägen svårt, men jag har några grundläggande frågor som jag alltid tittar på.

  • Vem är emittenten och hur länge har bolaget funnits?
  • Hur mycket kapital har ägarna själv investerat?
  • Hur ser koncernstrukturen ut? Hur ser hela koncernen ut? Verkar det onödigt komplext, stay away!
  • Är omsättning, resultat och övriga viktiga nyckeltal tillfredställande?
  • Vad är syftet med kapitalet? Hur kan detta kapital faktiskt generera ett värde som gör att du sannolikt får tillbaka dina pengar på förfallodagen?
  • Hur ser framtiden ut för bolaget och marknaden? En enklare s.k. SWOT-analys brukar kunna ge en bra bild.
  • Erbjuds någon säkerhet? Ofta erbjuds olika former av garantier och säkerheter, men vad är dessa egentligen värda?
  • Vänd på situationen. Hur ser det ut för emittenten? Varför har man valt denna kapitalstruktur istället för t.ex. aktiekapital? Varför har man inte lånat pengar från banken? Hur sannolikt är det att bolaget har råd att betala kuponger under löptiden samt återbetalning på slutdagen?

Om du är nöjd med svaren från ovan mikro-analys kan detta vara en attraktiv placering. Tänk bara på att risk och avkastning oftast går hand i hand. Högre avkastning=högre risk, lägre avkastning=lägre risk. Jag har under de senaste åren sett ett flertal olika obligationer som har misslyckats och resultatet har tyvärr blivit tragiskt för investerarna. Därför måste du tänka på att diversifiera även denna typ av placering, precis som du bör göra med en aktieportfölj.

Det räcker inte med att investera i två olika obligationer. Om du inte vill ha 100% aktieexponering rekommenderar jag i så fall oftast att placera i obligationsfonder där du får en bredare spridning. Problemet med dessa fonder idag är att de har ett svårt marknadsläge, vilket inte genererat särskilt hög avkastning, om någon, den senaste tiden. Men det kanske kan vara värt det i några år för en lägre risk.

Så vad skall man då göra? Svårt att ge generella råd, men ofta brukar aktiemarknaden generera bäst avkastning över en längre tid. Räntefonder kan sänka risken, men avkastningen är låg. Hedgefonder kan generera positiv avkastning även vid nedgång på aktiemarknaden, men även detta tillgångsslag har haft det tufft den senaste tiden. Därför är en bred väldiversifierad portfölj, enligt mig, ett klokt val idag. För att hålla det enkelt och sannolikt undvika oönskade överraskningar rekommenderar jag till största del fonder från väletablerade bolag. Ingen anledning att göra det mer komplext än så.

-Fredrik Lanner

Tillbaka