10 juni 2014

Företagare riskerar dålig pension

Real Finans och Försäkring har i drygt två år analyserat småföretagares ekonomiska situation och resultatet är chockerande. Undersökningen som har gjorts på fler än 120 företagare visar att fler än hälften saknar tjänstepension och ännu fler saknar sjuk- och sjukvårdsförsäkring. Detta trots att företagaren själv bestämmer hur deras framtid som pensionär kan se ut.

Oftast är anledningen till avsaknaden av tjänstepensioner och riskförsäkringar bristande tid, kunskap eller intresse. Vissa företagare hävdar att deras företag är deras pensionsförsäkring. Detta påstående kan i vissa fall vara sant, men det är en väldigt riskabel strategi eftersom du inte vet hur ditt företag kommer se ut när du går i pension. Det enda vi vet är att det inte kommer se ut som idag. Vi rekommenderar därför alla företagare att ha en tjänstepension. Ju mer du sparar idag desto bättre blir din pension. Du behöver även se över ditt övriga försäkringsskydd.

Om du är småföretagare och saknar pensionssparande eller vill se över din situation bör du kontakta oss redan idag för att säkerställa att du kan leva det liv du vill leva när du blir pensionär.

Tillbaka